Carpe Diablo (or me)!

Posts Tagged ‘Internet’

internetdagar lite vid sidan om internet

In Internet, Svammel on 2009/11/03 at 17:28

Internetdagarna är i full gång. Om jag förstått det hela rätt innebär det att en stor mängd av de människor som använder internet i sin vardag (vilket jag inte ser som något speciellt i sig) och som därmed anser sig ha bättre koll på det än alla andra samlas, utbyter erfarenheter och..? Ja, vad håller de egentligen på med? Om jag förstått det hela rätt har företeelsen pågått i tio år -utanför internet.

För den som vet precis vad som pågår, gärna hade varit där men av någon anledning inte kan (eftersom det här inte sker på internet utan på fysisk plats med väggar som inte ens stålmannen kan se igenom) närvara finns möjlighet att hänga med via bambuser och ovanpå det ska det visst twittras en hel del om det.

För den som har funnits på internet minst tio år, helst femton och gärna längre än så kan man slänga sig med fancy titlar såsom internetveteran, men det förutsätter såklart också att man har lagt ner hela sin själ i det, blivit självutnämnd expert på det och inte bara integrerat internet i sin egen vardag på ett sätt så att det känns som en naturlig del av det egna livet.

Rent spontant, när jag hörde ”internetdagarna” tänkte jag att det kanske var något för att integrera fler människor i samhället i det som i dagsläget redan är en stor del av samhället, internet. Men nu är jag tveksam till att det är så. Mest för att man redan måste finnas på internet för att ens ha en möjlighet att få reda på att internetdagarna finns.

Annonser